Description

در مورد کاشت، یکی از مهمترین مواردی که باید در نظر بگیرید، نوع نهالی است که استفاده می کنید. نهال ها گیاهان جوانی هستند که معمولاً از بذر شروع می شوند. سپس آنها را قبل از پیوند به زمین در یک محیط کنترل شده رشد می دهند.استفاده از نهال مزایای زیادی دارد، از جمله:1. پیوند نهال گردو پالیز گردو ها راحت تر از گیاهان کامل است.2. نهال ها در هنگام نشاء کمتر آسیب می بینند.3. نهال ها معمولاً نسبت به گیاهان کامل دارای میزان موفقیت بالاتری هستند.4. نهال ها نسبت به گیاهان کامل قیمت کمتری دارند.5. نهال ها را می توان در داخل خانه شروع کرد و سپس در فضای باز پیوند زد.6. خرید نهال گردو را می توان در فصول مختلف سال بسته به نوع گیاه شروع کرد.7. نهال ها را می توان در اقلیم های مختلف پرورش داد.8. نهال ها را می توان در انواع مختلف خاک کشت کرد.9. نهال ها را می توان در اندازه های ظروف مختلف پرورش داد.10. نهال ها را می توان به نقاط مختلف حمل کرد.

 

No products in the cart.

×