Description

هم آیس بانک و هم چیلر، دستگاه هایی سرماساز هستند و برای موارد سرمایشی و برودتی استفاده می شوند. تفاوت این 2 در زمان هایی از شبانه روز است که کار می کنند و یخ تولید می نمایند. " آیس بانک " در نیمه های شب و نزدیک های صبح که قیمت هر کیلووات برق در حداقل ترین حالت ممکن است، کار می کند اما چیلر هر زمانی که به سرما نیاز باشد، روشن می شود و همان لحظه سرمایش مورد نیاز را تامین می کند.

 

Homepage

https://naabzist.net/%d8%a2%db%8c%d8%b3-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9

×