Description

مزایای اجاق گاز- مزایای استفاده از اجاق گاز آنجایی که تقریباً وارد هر خانه ای شده است، مزایای خود را در مقایسه با سایر روش اجاق گاز استیل البرز G5910 تهیه غذا نشان می دهد.    اجاق های هنگام استفاده کمتر خطر سوختگی دارند. آنها غذا را گرم می کنند اما برخلاف سایر روش های گرم کردن، خودشان سرد می مانند. غذای گرم شده می تواند ظرفی را که در آن گرم می شود گرم کند اما حتی به میزان کمتری نسبت به اجاق ها  های معمولی.    پخت و پز در (در مقایسه با پخت در فر یا سرخ کردن) تشکیل تار و زغال سنگ را که زا هستند از بین می برد. دمای کمتر پخت و پز که در واقع نقطه جوش آب است.    حرارت مستقیم انواع دیگر لوازم آشپزخانه می تواند سطح را سرخ کند در حالی که داخل آن سرد بماند. تر از آن نفوذ می کند و در ترکیب با یک همزن یا صفحه گردان، اجازه می دهد تا غذا را یکنواخت تر گرم کنید.  

 

No products in the cart.

×